Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2021/2022.

Organizace zápisu do mateřských škol je  souladu s metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zápisy na všech mateřských školách zřízených městem Uherské Hradiště proběhnou v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, mohou žádost zákonní zástupci doručit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat prostý e-mail)
 • poštou (doporučeně, rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním v mateřské škole –  vhozením žádosti do poštovní schránky školy

Podrobné informace získají zákonní zástupci na www stránkách jednotlivých mateřských škol:

– www.msuh.cz

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, jejíž součástí jsou tato místa poskytovaného vzdělávání:

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
 3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
 4. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje
 5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
 6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 –  včetně Montessori třídy
 7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838 vč. křesťanské
 8. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
 9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50

Zápis dětí do mateřské školy – online

Dokumenty ke stažení – viz níže

Vážení rodiče,

do mateřské školy s křesťanskou výchovou na Husově ulici v Uherském Hradišti přijímáme děti, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a v průběhu roku dovrší věk 3 let a děti starší. Posláním naší mateřské školy je nabídnout rodičům výchovu dětí v křesťanském duchu. Nabízíme rodinné prostředí, úzkou spolupráci s rodiči. Děti jsou rozděleny do heterogenních tříd, sourozenci jsou spolu ve třídě, pokud nemá rodič jiný požadavek. Snažíme se o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte, doplňujeme rodinu a navazujeme na ni. Snažíme se nabídnou dětem i rodičům společenství, ve kterém se dítě cítí bezpečně, vytváříme hodnoty, které dítě později uplatní ve svém životě. V atmosféře lásky, bezpečí a důvěry jsou dítěti dány možnosti vypořádat se se svým okolím a se sebou samým, usilujeme o bezproblémové začlenění dítěte do kolektivu. Naším cílem je dovést dítě k touze poznávat, učit se, objevovat, zkoumat, soustředit se a vynalézat. Pracujeme ve věkově smíšených třídách, tak, aby se podmínky v mateřské škole co možná nejvíce přibližovaly rodině. Prostřednictvím ranních kruhů se snažíme vytvořit prostor ke ztišení, sdělujeme si, co se nám podařilo, co se nám naopak nedaří, radujeme se ze společně strávených chvilek. Do mateřské školy dochází 1x týdně, vždy ve čtvrtek dopoledne duchovní, který si s námi povídá v kruhu, zpíváme pří kytaře křesťanské písničky, dramatizujeme, hrajeme scénky, zamýšlíme se společně nad jednoduchými biblickými tématy. Děkujeme za to, že jsme zdraví, že se máme rádi a že můžeme chodit do mateřské školy. Pořádáme společné zahradní slavnosti a svátky, slavíme společně narozeniny dětí i rodičů. Nabízíme nadstandardní zájmové aktivity (sportovní aktivita SAS, angličtina, výtvarný kroužek, keramika, plavání, edukativně stimulační skupinky s rodiči pro předškoláky – 10 lekcí, kurz dopravní výchovy ve spolupráci s DDM Šikula, hrajeme pravidelně divadélka v MŠ). Chodíme na výlety, navštěvujeme divadla, výukové programy, chodíme na výstavy, atd., pokud nám to epidemiologická situace dovoluje. Pokud Vás naše nabídka oslovila a chcete své dítě přivést právě do naší mateřské školy, vyplňte následující tiskopisy a pošlete je na emailovou adresu msuh@uhedu.cz (ředitelství) nebo vložte do obálky a dejte do schránky na adrese ředitelství našeho subjektu (MŠ Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště. Těšíme se na Vás i Vaše děti. Kolektiv zaměstnanců, vedoucí učitelka MŠ Husova 838, Uherské Hradiště Alena Vrtalová. Příp. dotazy zodpovím na telefonu 739488424.

Zobrazit zdrojový obrázek