Počátky a vznik MŠ

Na přelomu roku 1991 vznikla myšlenka, zřídit alternativu ke státním MŠ, se zcela novým programem v MŠ.
Po zrušení jeslí na Husově ulici, byly tyto prostory uvolněny pro vznik jednotřídní MŠ. Jelikož se během roku počet dětí zvyšoval a ze strany rodičů zájem o tento druh rodinné výchovy rostl, byla od ledna 1992 zřízena i druhá třída. Mateřská škola byla naplněna v počtu 20 a 19 dětí.
Počty dětí se stále zvyšovaly. Reference o mateřské škole si rodiče předávali a do dnešního dne nemáme s počty zapsaných dětí problémy. Nyní dochází do MŠ 56 dětí. Mateřskou školu úspěšně absolvovalo několik integrovaných dětí.

V roce 2000 jsme se poprvé zapojili do projektu CELOSTÁTNÍHO FESTIVALU MATEŘINKA v Prostějově, poté se přihlásili k této myšlence a začali organizovat oblastní kolo pro region Uherskohradišťsko. Akce se uskutečňovala za podpory Města Uherské Hradiště a MŠ Uherské Hradiště, ve spolupráci s ostatními mateřskými školami a pod záštitou starosty města. Nyní funguje tato aktivita jako Slovácká přehlídka mateřinek, kde pomáháme s organizací.

Ve spolupráci s Klubem kultury v Uherském Hradišti a ostatními mateřskými školami pomáháme také s organizací výstavy výtvarných prací dětí předškolního věku se zaměřením na témata blízká dětem.

Od 1.1.2003 pracujeme jako jedno z odloučených pracovišť MŠ Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, která je zaměstnavatelem pedagogických a správních zaměstnanců naší MŠ.

Prostředí MŠ

Mateřská škola s křesťankou výchovou má dvě třídy s názvem Na vršku a V dolince. Interiér tříd je velmi vkusně a účelně vybaven. Snažíme se třídy vylepšovat a zkrášlovat výrobky dětí. Třídy jsou v provozu od 6:00 do 16:30 hod.

V okolí budovy mateřské školy máme k dispozici krásnou zahradu se vzrostlými stromy, kde trávíme s dětmi většinu pobytu venku.

Celý areál se skládá ze tří budov ve tvaru „kostek“. Uprostřed areálu je školní kuchyně. Celý komplex se nachází v blízkosti nemocnice.