Všechny tyto aktivity probíhají v době pobytu dítěte v mateřské škole, jsou určeny z větší části předškolním dětem.