6. tematický celek

Doba realizace: 2,5 měsíce (duben, květen, červen)

Záměr

Záměrem je seznámit děti se zaměstnáním rodičů, způsobem dopravy, bydlením. Zaměříme se také na ekologii, upozorníme na změny životního prostředí způsobené lidskou činností, upozorníme na nebezpečí, které hrozí v případě, že člověk nebude šetřit životní prostředí.

Tématické části

 1. Ekologie, projekt
 2. Kde lidé bydlí, město, vesnice
 3. Pohádky od maminky
 4. Doprava v pohádkách i dnes
 5. Loučení se školkou

Nabídka činností

 • Návštěva pracoviště rodičů, stacionáře pro postižené děti, domova důchodců (nezapomínat na staré a opuštěné lidi, dělat jim radost).
 • Exkurze na zajímavá místa v regionu (záchranná služba, hasiči, policie)
 • Návštěva vlakového a autobusového nádraží, letiště
 • Návštěva Kovosteelu – třídění odpadu.
 • Návštěva čističky odpadních vod.
 • Návštěva služeb – čistírna, rámování obrazů, informační centrum, apod.
 • Celoroční projekt k ekologii „Barevné a voňavé je moje místo na Zemi“- výsadba stromu na zahradě.
 • Sběr papíru a PET lahví (láhve i PET uzávěry).
 • Besedy s odborníky – policie, výcvik psů, záchranná stanice ptactva.
 • Výlety autobusem, vlakem, návštěva muzea letadel v Kunovicích.
 • Návštěva mateřské školy v Bystřici pod Hostýnem, návštěva Hostýna v rámci ŠVP.
 • Škola v přírodě
 • Společné zpívání s rodiči – zpívání s kytarou dle zájmu rodičů.
 • Návštěva vesnice v okolí, rozdíly mezi městem a vesnicí
 • Návštěva muzea – makety města x vesnice.
 • Výroba města x vesnice z odpadových materiálů.
 • Společné prostorové stavby – legohrátky s rodiči, se staršími sourozenci dětí, výtvarné doplnění.
 • Konstruktivní hry, sestavování složitějších útvarů – Lego, Seva, Cheva, dřevěné stavebnice + doplňky vyrobené z odpadových materiálů.
 • Pracovní listy s tematickým zaměřením.
 • Didaktické hry, pexesa, co patří, nepatří, třídění, vytváření skupin, podskupin.
 • Vycházky do přírody, do okolí mateřské školy, k řece Moravě
 • Pozorování přírody, popis skutečnosti.
 • Modelování, tvoření z papíru, z přírodnin
 • Ekologické hry, tvoření z vršků od PET lahví a jiného odpadového materiálu
 • Ekologické chvilky – příběhy z knihy 50 nápadů pro děti k záchraně Země (Šetři papírem, Pouč své rodiče, Není-li to daleko, nevoz se autem)
 • Výroba ručního papíru.
 • Prohlížení knih s ekologickou tématikou, leporel, encyklopedií, rozhovory mezi dětmi a s dětmi
 • Modelové situace „Jak můžeme chránit naši přírodu?“,“Jak ji mohou chránit naši rodiče?“- třídění odpadu, zasazení stromu, správné vaření, zateplení budovy, apod.
 • Papírová koláž z výstřižků starých letáků, novin a časopisů – třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů dle barev (žlutý – PET láhve, modrý – papír, černý – domovní odpad, bílý – bílé sklo, zelený – barevné sklo, hnědý – bio odpad,…)
 • Rytmizace básniček a písniček o vodě, lese, sluníčku, hra na tělo a Orfeovy hud. nástroje
 • Pantomimické vyjádření „ Co dělám? – čištění studánky, sázení stromu, třídění odpadu, chůze pěšky
 • Kašírování – využití odpadového materiálu, zpracování starých novin na škole v přírodě
 • Uvolňovací grafomotorická cvičení s motivací
 • Výroba pizzy, pečení buchty.
 • Rozloučení s předškoláky, táborák
 • Spaní ve školce