2. tématický celek

Doba realizace: 4 týdny (říjen -listopad)

Záměr

Záměrem je seznámit děti s živou a neživou přírodou a se vším co nás obklopuje. Přiblížit dětem Stvoření světa z křesťanského pohledu, seznámit děti s některými biblickými příběhy. Podporovat dětskou fantazii a tvořivost.

Tématické části

 1. Světlo (časoprostorové vztahy)
 2. Příroda (obloha, vzduch, vánek, moře, země, hory, zvířata), ekologie

Nabídka činností

 • Pozorování živé a neživé přírody, vytváření sbírky přírodnin a nerostů, určování a pozorování stromů, zvířat, rostlin, péče o květiny, akvárium
 • Ochrana přírody, ekologické hry
 • Pracovní činnosti s nasbíraným materiálem, provádění pokusů
 • Výtvarné tvoření, využití netradičních materiálů a technik
 • Pozorování světa (obloha, mraky, slunce, měsíc, hvězdy, řeka, stromy, zvířata)
 • Vyprávění si s dětmi o pozorovaných jevech, pozorování činností lidí, učení dětí, rozlišení, co si lidé sami vyrobili, rozhovory nad obrázky.
 • Scénky ze Sedmikráska, dramatizace pohádek, četba na pokračování, výběr básní a pohádek k tématu
 • Práce na pískovém stole, péče o květiny ve třídě, sběr listů, přírodnin, nerostů
 • Práce s keramickou hlínou, voskem, bramborovými tiskátky, přírodním a odpadovým materiálem.
 • Návštěva hvězdárny v Uherském Brodě nebo Veselí nad Moravou
 • Hudební a pohybové činnosti
 • Seznámení dětí s příběhem o Stvoření světa.
 • Exkurze na pracoviště rodičů, vycházky k řece, do lesa, příměstského parku.
 • Práce s informacemi – prohlížení knih Člověk, smysly a péče o zdraví- příběhy, encyklopedie, leporela, knihy
 • Návštěva divadelních přestavení v Klubu kultury v Uherském Hradišti
 • Příprava vystoupení ke Dni knihoven „Broučci“ 1x za 2 roky
 • Návštěva galerie
 • Návštěva trhu

Literatura

Kaštánek, Jácíček, Veverka Zrzečka, Ferda mravenec, Uprchlík na ptačím stromě, Poslední vlaštovka, Neplač muchomůrko, Bible – Šest rušných dní, Sedmikrásek, Rodinná katecheze, Tím vše začíná, časopis Broučci a Nezbeda, Živáčkové, Bráška je také ježek, naučná literatura pro děti – Vesmír, Savci, Moje první knížka, Kdy, Kde, Co a Jak?