5. tematický celek

Doba realizace: 6-7 týdnů

Záměr

Záměrem tohoto celku je chápání změn v přírodě, její ochrany, vzniku nového života. Dále se zaměříme na seznámení dětí s lidovými zvyky, pranostikami. V souvislosti s Velikonocemi narazíme na pojem poslušnost, bolest, utrpení, nezištná pomoc druhému, láska, ohleduplnost, soudržnost, uvědomění si špatných vlastností, vnitřní ztišení a hlas svědomí. Přiblížíme dětem biblické souvislosti.

Nabídka činností

 • Vyprávění biblických příběhů, aplikovat je do běžného života dětí – mravní ponaučení.
 • Nácvik písní s křesťanskou tematikou ze zpěvníku Hosana, Sedmikrásek, atd.
 • Příprava na masopustní karneval, příprava masek, výzdoba tříd.
 • Výroba a vynášení Moreny, loučení se zimou, písničky, básničky, pranostiky, vítání jara.
 • Účast na soutěži „ Zazpívej slavíčku“, příprava talentovaných dětí.
 • Pozorování změn v krajině v předjaří, pozorování stromů, rostlin, květin a keřů.
 • Pojmenovávání a určování, porovnávání, vyhledávání v encyklopediích, leporelech a knihách.
 • Pozorování lidových zvyků, seznamování se s nimi, pletení pomlázek (chlapci s tatínky), pečení a zdobení perníků (děvčata s maminkami).
 • Malování vajíček (netradiční techniky), výroba přáníček, pomlázka v MŠ.
 • Pečení velikonočního beránka, návštěva duchovních v MŠ – velikonoční příběh.
 • Návštěva kostela, fary.
 • Odpoledne pro babičky a dědečky v MŠ, příprava vystoupení, občerstvení.
 • Návštěva muzea – velikonoční kraslice a jiné lidové zvyky.
 • Návštěva galerie.
 • Den otevřených dveří – předvedení programu a aktivit MŠ veřejnosti.
 • Péče o rostliny v mateřské škole, pěstování řízků květin.
 • Rychlení semínek – pozorování klíčení, rozmnožování, pokusy.
 • Výroba kalendáře přírody, pozorování počasí a jeho vlivu na přírodu.
 • Zaznamenávání počasí.
 • Návštěva statku ve Starém Městě
 • Návštěva archeoskanzenu na Modré.
 • Návštěva ekofarmy v Osvětimanech.
 • Návštěva pštrosí farmy na Komárově

Literatura

Pedagogika Františka kardinála Tomáška, oxeroxované články z časopisů, knížky Modlitby z Archy, Raduji se s tebou, Neměj strach, Sedmikrásek, Dětská obrázková bible, Drahokamy bible, Rodinná katecheze, Výchova ke svobodě, Lidové zvyky a obyčeje, Tím vše začíná, Chodíme v Hospodinově světle, Velikonoce, O dozrávání, Zvířata v životním prostředí.