3. tematický celek

Doba realizace: 4 týdny

Záměr

Záměrem je rozvíjet u dětí citovou a mravní výchovu. Nemůže být proto chápána odděleně od ostatních aktivit. V tomto období se budeme zabývat rodinou a příchodem dítěte na svět. Poskytne nám to půdu pro seznámení dětí s biblickým příběhem o narození Ježíše. Toto hlavní téma bude prosakovat do všech dílčích cílů. V souvislostech s rodinou nabízíme pojem autorita, poslušnost, láska, ohleduplnost, vzájemná pomoc. Tyto kategorie se budeme snažit během období přibližovat a vysvětlovat. Záměrem je také uvést dítě do společenství ostatních lidí, do světa materiálních a duchovních hodnot.

Tématické části

 1. Mikulášský týden, seznámení s adventem
 2. Čas těšení, Vánoce

Nabídka činností

 • Mikulášská legenda, Mikulášská besídka, vánoční posezení s rodiči dětí.
 • Maminka Ježíška, narození Pána Ježíše (vánoční příběh).
 • Vyprávění, četba knížek, nabídka básní na téma rodina, nabídka koled a vyprávění vánočních příběhů.
 • Dramatizace pohádek s vánoční tématikou, tvořivá dramatika.
 • Vyprávění biblických příběhů.
 • Hudba, zpěv, pohybové vyjádření rytmu hudby, nácvik scének, pantomimy, atd.
 • Vytváření intimních chvilek s hudbou – vánoční koledy a poslech vážné hudby.
 • Učení dětí pozorovat a vnímat krásu zimní krajiny, vyjadřovat svůj obdiv slovně.
 • Učení dětí vnímat a pozorovat zvláštní atmosféru předvánočního času, hovořit o ní.
 • Návštěva galerie, výstavy obrazů, rozhovory s dětmi o tom, co je na nich zachyceno.
 • Výroba dárků a vánočních ozdob, vánočních kalendářů, učení obdarovat někoho blízkého
 • Seznámení dětí vánoční zvyky a obyčeje (lití vosku, olova, výzdoba oken, pouštění lodiček), pečení cukroví.
 • Návštěva kostela, pozorování předvánočně vyzdobeného města, výzdoba stromu v lese pro zvířátka (zeleninou a ovocem).
 • Výzdoba MŠ perníkovým betlémem, výzdoba kostela betlémem z perníku
 • Vánoční zpívání a koledování se studenty Gymnázia v Uherském Hradišti
 • Návštěva dětské schooly v MŠ – společné vánoční zpívání
 • Návštěva Stacionáře Cesta s koledami
 • Návštěva Ježíškovy dílny v Klubu kultury – výroba dárečků pro blízké
 • Příprava a organizace výstavy výtvarných prací dětí, návštěva vernisáže
 • Společné posezení a prodejní vánoční jarmark s rodiči v MŠ

Literatura

Drahokamy bible, Dětská obrázková bible, Sedmikrásek, Rodinná katecheze, časopisy s duchovní tématikou, metodický materiál Vánoce, Děti Bullerbynu, pohádky H.K. Andersena, Pan Tužka a slečna Pastelka, Tím vše začíná, Vánoce, Vánoce Josefa Lady, Mikeš, Pejsek a kočička, tématické soubory – Zima, Moje nejkrásnější vánoční knížka.