1. tématický celek

Doba realizace: 1,5 měsíce (září-říjen)

Záměr

Záměrem tohoto celku je adaptace nových dětí na MŠ a její okolí. Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. Dále rozvíjet u dětí elementární poznatky o přírodě.

Tématické části

 1. Já v MŠ a můj kamarád
 2. Ovoce a zelenina na zahrádce, v sadu, na poli
 3. Podzim v přírodě, v pohádkách

Nabídka činností

 • návštěva trhu a výstavy s ovocem a zeleninou, ochutnávání medu
 • návštěva výstavy v Redutě – výstava ovoce, zeleniny a vinné révy
 • pozorování zahrádek u řeky Moravy – pěstování ovoce a zeleniny
 • vaření polévky ze zeleniny, zpracování ovoce a zeleniny do pomazánek
 • pečení štrůdlu, bábovek, jiného pečiva
 • příprava občerstvení na slavnost Díkůvzdání – chuťovky
 • sušení plodů, vaření čaje z šípků
 • otiskování listů, lepení, navlékání přírodnin, modelování, vytváření sbírek, instalace výstavek, výzdoby tříd, šaten
 • výroba podzimníčků
 • sběr listů, lisování, vytváření sbírky, porovnávání s encyklopediemi
 • hry na procvičení orientace v MŠ a v jejím okolí – prohlídka místností, návštěva ve třídě kamarádů a v ostatních budovách
 • stanovení pravidel slušného chování, hry, dramatizace
 • stanovení pravidel soužití ve třídě- nakreslení piktogramů
 • stanovení pravidla dítě – dospělý
 • kontaktní kruhy- navazování nových vztahů (k dětem i personálu MŠ)
 • rozlišování ovoce a zeleniny – ochutnávání, poznávání všemi smysly
 • barvy, míchání barev, hry s barvami
 • vycházky do přírody, výlety, sběr přírodnin, sušení plodů pro práci ve třídě a pro zvířata v zimě
 • výlet na Rochus, pozorování měnící se přírody
 • nácvik básniček, písniček, reprodukce pohádek, apod.
 • scénky ze Sedmikráska, dramatizace pohádek, četba na pokračování, výběr básní a pohádek k tématu
 • vyprávění biblických příběhů, příběhů z rodinné katecheze, zpěv písniček s křesťanskou tématikou
 • práce s keramickou hlínou
 • účast na akcích města Uherské Hradiště

Literatura

Špalíček pohádek, Hledej s Bětkou, Pohádky z naší zahrádky, Broučci, Pohybová čítanka pro děti, Kuřátko a okolí, Školka plná zábavy, Třída plná pohody, 199 výtvarných činností, Strašidla a pohádkové bytosti, Nápady pro maminky, tématické pracovní sešity.