4. tematický celek

Doba realizace: 2 měsíce

Záměr

Záměrem je seznámit děti s funkcí rodiny, zaměřit se i na rodiny neúplné. Vychovávat děti k lásce k prarodičům a k úctě ke stáří. Seznámit děti se zdravými životními postoji, vést je k aktivnímu životu, k úctě k práci a vzdělávání (vážit si práce druhého).

Tématické části

 • Rodina
 • Člověk a jeho zdraví (tělo, smysly, sport)
 • Lidé a jejich práce, kde bydlí lidé

Nabídka činností

 • Seznámení dětí s funkcí rodiny jako trvalého svazku dvou milujících se lidí (nezapomínat na rozvedené rodiny).
 • První rodina (rodina, do které se dítě narodí). Narození dítěte, postavení jednotlivých členů v rodině (obecně).
 • Rozhovory o konkrétní rodině (fotografie, alba, deníčky).
 • Návštěva rodiny kamaráda (kde se narodilo malé dítě).
 • Babička, dědeček, teta, strýc, …básničky, písničky, hry, rodokmeny.
 • Návštěva domova pro seniory s programem.
 • Besídka pro babičky a dědečky, výroba přáníček a dárečků.
 • Můj tatínek, jeho úloha v rodině, profese.
 • Moje maminka, můj narozeninový příběh, jak jsem se narodil?
 • Jak si doma pomáháme, společné rodinné akce a výlety.
 • Učit děti pozorovat a vnímat krásu zimní krajiny, vyjadřovat svůj obdiv slovně.
 • Pracovat se sněhem a na sněhu, zařadit otužování dětí, sportovní aktivity.
 • Výroba krmítka pro ptáky s tatínky, umístnění krmítka na zahradě MŠ, návštěva ekologického centra Trnka.
 • Učení dětí pojmenovávat své pocity při poslechu hudby, zachytit tyto pocity graficky.
 • Experimentování s barvami, malování na volné náměty (u ml. dětí nevyžadovat dodržení námětu).
 • Návštěva knihovny, beseda
 • Námětové hry na knihovnu, na knihkupectví
 • Vyhledávání tématicky shodných příběhů v různých typech knih, porovnávání
 • Výroba společného leporela nebo knihy, malování částí textu
 • Projekt Unicef – výroba panenek / projekt /
 • Návštěva pracoviště rodičů a přátel školy na pozvání
 • Námětové hry se skutečnými pomůckami (na pekaře, na bednáře, na ševce, na muzikanty, na učitele)
 • Vyjádření jednotlivých rolí pantomimicky.
 • Návštěva základní školy, návštěva dětí ze ZŠ v MŠ.
 • Práce s keramickou hlínou.
 • Zimní radovánky na sněhu, a pokusy se sněhem a ledem.
 • Výroba iglú z odpadových materiálů
 • Přikrmování ptactva a labutí.
 • Pozorování globálních změn a negativního vlivu člověka na přírodu.
 • Bezpečné dodržování pravidel při pobytech venku a zimních radovánkách.