6:00 – 9:15Hry a činnosti podle volby dětí, řízená skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní kruh, hygiena, postupná svačinka
9:15 – 9:45Řízená činnost
9:45 – 11:40Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 – 12:00Hygiena, oběd
12:00 – 14:15Převlékání, odpočinek na lehátku, náhradní činnost
14:15 – 14:45Hygiena, svačina
14:45 – 16:30Odpolední hry dětí, zájmové činnosti

Jednotlivé aktivity může dle uvážení pí. učitelka přesunout či spojit.