Jsme na jedné lodi.

Charakteristika programu

Všestranný elementární rozvoj osobnosti dítěte na základě křesťanské víry.

Časový rozsah: 3 roky
Věková skupina: 3 – 7 let

Hlavní cíle programu

 1. rozvinutí sociálně emotivního jednání osobnosti na základě rovnoměrného podporování duševních a tělesných schopností.
 2. S přihlédnutím k individuálním předpokladům usilujeme o dosažení stejného rozvoje u všech dětí bez výjimky dle individuálních potřeb.
 3. Dalším cílem je integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu dětí zdravých a jejich přirozené zapojení do všech činností během dne.

Rámcové cíle

 1. Očekávané poznatky
  • zprostředkovávání zkušeností s různými materiály
  • podporování svobodného rozvoje tvůrčích darů
  • poznávání svých možností, mezí jen podle vlastních zkušeností (nabídka činností vychází vždy ze znalosti možností dítěte)
  • zprostředkovávání světonázorových a náboženských otázek (Žádná konfese není zvýhodňována, přesvědčení uvnitř rodiny je respektováno.)
 2. Očekávané hodnoty
  • snaha orientovat se na prožitky, ne na výkonnost
  • vzájemné poznávání, pomáhání si a tolerance jeden druhého
  • citlivé rozlišování duchovních a materiálních hodnot
 3. Očekávané postoje
  • radostná adaptace na soužití dětí v kolektivu MŠ
  • utváření základních dětských představ o pravidlech chování a společenských normách

Tématické části