Dne 11.6. bude 6 vybraných dětí reprezentovat naši MŠ na sportovním stadionu. Podrobné informace dostanou rodiče těchto dětí s předstihem.