Vážení rodiče, dne 10.4. od 15.30 hodin proběhne informativní schůzka ke škole v přírodě v Osvětimanech. Předáme Vám potřebnou dokumentaci a budeme vybírat zálohu ve výši 3.200,- Kč na pokrytí nákladů spojených s výjezdem dětí mimo MŠ (ubytování, strava 5x denně, pitný režim, pojištění, doprava). Připravte si dotazy. Účast na schůzce pro zákonné zástupce přihlášených dětí je nutná (bez dětí). Děkujeme za pochopení.