Přednáška o hygieně dětí proběhne v pondělí 8.1. od 8. 30 hodin ve třídách. Děti se seznámí s návyky ohledně hygieny.