Konzultace třídních učitelek MŠ s rodiči předškoláků, kteří půjdou k zápisu do ZŠ nebo budou žádat o odklad školní docházky + ostatních dětí proběhnou v pondělí 22.1.2024 a také ve čtvrtek 25.1. Pokud máte zájem, zapište se do tabulky u vchodu do budovy. Děkujeme za spolupráci.