Vážení rodiče termíny ESS jsou vždy ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin. Začínáme ve čtvrtek 12.10. od 15.30 hodin, skupinek se účastní vždy dítě + zákonný zástupce dítěte. Vezměte si s sebou, prosím přezůvky. Další lekce jsou na plánované na: 26.10., (dle počtu přihlášených dětí v MŠ – podzimní prázdniny) 9.11., místo 23.11. bude termín mimořádně 24.11., pokud bude dostatečný počet zájemců o náhradní termín (nahlaste prosím obratem ve třídě), dále 7.12., 21.12. dle domluvy s rodiči. Lednové termíny naplánujeme na konci kalendářního roku. Děkujeme za spolupráci.