Vážení rodiče, dne 12.10. v dopoledních hodinách navštíví naši MŠ logopedka, paní Mgr. Světlana Vaňková. Na základě depistáže, která proběhla v MŠ v měsíci září vyhodnotí, se kterými dětmi budeme pracovat v MŠ v rámci logopedické prevence a které děti odešleme ke klinickému logopedovi. Děti, které navštěvovaly log. prevenci v loňském roce si přinesou sešity na procvičování do MŠ! Děkujeme za spolupráci.