Termín zápisu do MŠUH pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve dnech 9. 5. – 11. 5. 2023 od 8:00 – 13:00 hodin. Pokud budete žádat o přestup dítěte do jiné MŠ, vyžádejte si u ved. učitelky přestupní žádost a odevzdejte ji vyplněnou do 30.4.2023. Pokud se stěhujete a dítě nebude od září 2023 navštěvovat naši MŠ, oznamte, prosím tuto změnu také. Děkujeme za spolupráci.