Naše děti malovaly obrázky pro onkologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.