Výtěžek vánočního jarmarku v MŠ je k dnešnímu dni13.790,- Kč. výtěžek bude věnován na zakoupení zahradního prvku na zahradu mateřské školy společně s MŠ Husova.

Výtěžek vánočního jarmarku v kostele v neděli dne 18.12. byl 6.621,- Kč a finanční prostředky byly věnovány na opravu varhan v tomto kostele.

Moc děkujeme všem rodičům a babičkám za pomoc při pečení a zdobení chaloupek a výrobu drobných vánočních ozdob a dárečků.