Prosíme rodiče, babičky, starší sourozence dětí o pomoc při výrobě drobných dárečků na jarmark. Pokud nám budete nápomocni, výrobky přineste prosím nejpozději do 13.12., abychom je stihli nacenit a příp. zabalit. Jarmark plánujeme od středy 14.12 po besídce. Děkujeme za spolupráci.