Kdo z rodičů by měl zájem o vyšetření sluchu dítěte (zdarma) na speciálním přístroji, zapište své dítě na nástěnce do uvedeného formuláře. Je zapotřebí vyplnit souhlas s vyšetřením dítěte. Vyšetření trvá 2-5 minut a proběhne dne 30.1. v dopoledních hodinách. Bližší informace budou zveřejněny na nástěnce.