Vážené maminky, nabízíme vám možnost přijít do MŠ pohrát si s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a seznámit se tak s prostředím mateřské školy za přítomnosti paní učitelky. Hraní pro maminky nebo tatínky na rodičovské dovolené bude v měsíci listopadu dne 8. 11. a 22.11., v době od 10.00-11.15 hodin. Přineste dětem papučky. Při první návštěvě vyplní rodiče Čestné prohlášení, že je dítě zdravé a bezinfekční. děkujeme za spolupráci. Hračkovné je 50,- Kč a bude použito pro potřeby MŠ. Další termíny hraní jsou 6.12. 2022 a 10.1.2023.