UPOZORNĚNÍ / ŠKOLNÉ

Upozorňujeme, že z technických důvodů neproběhlo u všech dětí stržení školného na měsíc 02/2022. 

Bližší informace budou zveřejněny od pondělí 21. 2. 2022 v jednotlivých školkách, jak u vedoucích učitelek, tak i u třídních učitelek.