Tematický blok: Mezidobí – 1. část
Období realizace: 10. – 14. 1. 2022
Podtéma: Rodina
Komunitní kruh:

Pokud nám kamarád / kamarádka, bratr/sestra ublíží (slovně, fyzicky), nevracíme mu to, ale promluvíme si o tom = > ukázka na maňáscích – vymyšlená pohádka

Ranní kruh:

 • Ježíšův křest – biblický příběh

Návrhy činností:
Pohybové činnosti

 • PH na hudbu „Schovej se do domečku“ – reakce na signál – pusťte si hudbu a na pauzu si děti nad hlavou vytvoří domeček a „zmrznou“ po spuštění zase běhají
 • Soutěživá pohybová hra na rychlost – slalom (2 družstva) – v případě, že jsou doma sourozenci
 • Tanec v kruhu dle vzoru – krok poskočný, cval stranou, krok sun krok,
 • Taneční improvizace – udělejte si doma diskotéku J
 • Překážková dráha – venku – přes patníky, překroč (přeskoč) překážku
 • Rozcvička s vlastním tělem – zdravotní a kompenzační cviky pro posílení, protažení a uvolnění jednotlivých částí těla
 • Cvičení na hudbu se stuhami – ustřihněte si 2m stuhy a sledujte, jak stuha tančí
 • Hra „Na sochy“ – smyslová hra, rozvoj spolupráce a empatie
 • Uvolnění těla – hadrová panenka

Poznávací a rozumové činnosti

 • Rodina – Co je to rodina? Kdo do ní patří? Kdo nepatří do rodiny? – práce s rodinnou fotografií
 • Typy rodiny (nukleární, neúplná, náhradní, děti bez rodičů) – vděčnost za maminku a tatínka, babičku, dědečeka
 • Funkce rodiny – Proč je důležitá rodina? – maminka, tatínek nám pomáhají, chrání nás, Co by se stalo, kdyby se přestaly rodit děti? – zachování lidstva
 • Chování uvnitř rodině – jak se k sobě chováme?
 • Rozšířená rodina: babičky a dědečkové – kolik máme babiček a dědečků? Proč bychom je měli navštěvovat a povídat si s nimi? Známe jména?
 • Tety, strýčkové – známe jejich jména?
 • Narození miminka – příběh, vývoj plodu v těle matky
 • Křest – všichni jsme děti Boží, vím, kdo je můj kmotr?


Jazykové, literární a dramatické činnosti

 • Nácvik básně „To je máma“ a „Táta dupe: dupy dup“ – prstové cvičení
 • Nácvik básně „Co ta očka vidí“
 • Soutěživé dechové cvičení – foukání do kuličky z kapesníku na stole
 • Počáteční (a koncová) hláska – „Jede vláček kolejáček, co nám veze, kdo to ví? Veze K na začátku, kdo to slovo dopoví?“

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Svetr od babičky – nácvik stříhání, práce s vlnou, lepení vlny, zdobení
 • Rodinný portét – „Moje rodina“ kresba jednotlivých členů rodiny (temperové, vodové barvy, případně pastelky, fixy)
 • Omalovánky – rodina
 • Hra s plastelínou, modelování postav

Hudební činnosti

 • Děkovná píseň „Za maminku, za tatínka budem děkovat“
 • Nácvik křesťanské písně „Je krásné být Božím dítětem“
 • Hudební hádanky – zpíváme dětem melodii písně „Skákal pes“ „Kočka leze dírou“ „Pec nám spadla“ -> lalala

Předmatematické činnosti

 • Porovnávání velikosti: kdo je z tvé rodiny nejvyšší, nejnižší?
 • Počítání slabik, vytleskávání: máma, táta, babička, dědeček – znázornění PET vršky
 • Tangramy – vytvoř maminku, tatínka z geometrických tvarů

Předčtenářské činnosti

 • Vymýšlení rýmu – pes – les, kočka – očka, židle – vidle, …
 • Práce s leporely a knihami, prohlížení ilustrací – téma rodina, členové rodiny, nové miminko
 • Práce s pískovničkou – napodobování písma dle vzoru, grafomotorika (mouka v plechu, prstem kreslíme)

Pracovní listy + grafomotorika

 • PL – Poznej rodinu – přední a zadní část těla
 • PL – Babička plete (labyrint – orientace na ploše)
 • Grafomotorické prvky na MT – kruh – klubíčko vlny – uvolnění ramene, u předškoláků z kruhu horní smyčky

Pobyt venku

 • Vycházky po sídlišti Štěpnice, Mojmír, Kunovský les
 • Pozorování přírody – jinovatka, mrazík, sníh
 • Překážková dráha venku

Co ta očka vidí
F. Hrubín
Co ta očka vidí,
vidí, vidí lidi.
Tátu, mámu, holčičku,
kluka, dědu, babičku.
Spolu bydlí v domečku
na zeleném kopečku.

Co ta očka vidí,                       (rozhlížíme se kolem sebe, ruku máme nad obočím)
vidí, vidí lidi.                            (vzájemně na sebe ukazujeme)
Tátu, mámu, holčičku,              (počítáme na jedné ruce)
kluka, dědu, babičku.               (počítáme na druhé ruce)
Spolu bydlí v domečku            (obejmeme svoje tělo)
na zeleném kopečku.               („kreslíme kopeček“)