Tematický blok:  Advent + Vánoce Distanční výuka pro předškoláky (karanténa v MŠ)

Období realizace: 6.12. – 10. 12. 2021

Podtéma:  Těšíme se na Vánoce

Komunitní kruh: Nebojíme se mikulášské družiny – povídejte si o zážitcích dětí z návštevy Mikuláše u Vás doma, povězte dětem o sv. Mikuláši (smysl obdarovávání)

Ranní kruh: Víkendové povídání – jak se připravujeme na Vánoce u nás doma

                      Anděl navštíví Marii

                      2. neděle adventní – Připravte svá srdce (Kanán)

                      Návštěva p. faráře v MŠ

Návrhy činností:

Pohybové činnosti

 • cvičení v různých polohách (vleže, v sedu, na břiše, na zádech, v kleku) – procvičte si tělo
 • relaxace při hudbě a mluveném slově, povídejte dětem o tom, jak to vypadá, když přírodu zasype sníh
 • PH „Vánoční stromeček“ písnička, zapívej si se mnou
 • PH „Na světýlka“ – rozsvěcujeme a zhasínáme světýlka s drátěnkou, mačkání
 • hry s panenkami, společné uspávání děťátka – zazpívej ukolébavku
 • chůze po cestičkách – cestičky k Betlému – vystřihni si proužky papíru a choď po nich
 • motivované cviky – Stromeček, Hvězdička, Zvoneček, Hodiny – napodobuj různé pohyby podle maminky, tatínka

Poznávací a rozumové činnosti

 • co bych si nejvíce přál pod stromeček – nakresli obrázek pro Ježíška
 • prohloubení poznatků o Adventu, době očekávání – povídání v rodině
 • co můžeme udělat pro blízké, rodinu, kamarády – jak jim uděláme radost?
 • jaké dobré skutky budeme plnit? – předsevzetí, úkol na tento týden
 • seznámení s některými zvyky, tradicemi, Co nás čeká o Vánocích, Štědrém dnu

Jazykové, literární a dramatické činnosti

 • nácvik básničky Stromečku vstávej

STROMEČKU VSTÁVEJ,
OVOCE DÁVEJ.
UMYJ SE, USTROJ SE
JE ŠTĚDRÝ DEN!

 • opakování písniček se zimní tématikou
 • četba příběhů z dětské Bible, prohlížení ilustrací, rozhovor, ponaučení
 • pranostiky prosinec, prohlížení kalendáře
 • jazykolamy – strč prst skrz krk
 • dechová a artikulační cvičení, procvičení mluvidel, jazyková chvilka (hodiny – malujeme jazýčkem horní patro, malování od koutku ke koutku, bouličky – nafukujeme střídavě tvířičky, foukání do peříčka andílka – výdechový proud, nádech nosem, pomalý výdech ústy)

Výtvarné a pracovní činnosti

 • práce s papírem, skládání hvězdiček, výroba stromečku s ozdobami – nakresli stromeček a ozdoby, ty vystříhej a nalep na stromeček, nalep na roličku od toaletního papíru jako stojánek, výroba řetězu na stromeček z proužků papíru
 • namaluj své přání, dárek od Ježíška, anketa, co by si přála sestřička, bratříček, maminka, tatínek, babička, dědeček
 • kreslení zážitků z mikulášské nadílky u nás doma, výstavka na ledničce
 • práce s pískovničkou –  kreslení vánočního stromečku a ozdob do písku nebo mouky na tácku prstíky, rydly, špejlí – uvolnění zápěstí
 • omalovánky – trpělivé zaplnění celé plochy
 • otisky prstů, výroba vánočního kapra, šupinek – barva, předkreslený tvar ryby
 • skládání a vystřihování vloček z tenkého papíru za pomoci dospělého

 Hudební činnosti

 • zpěv písní s křesťanskou tématikou „Už zasvitla zase“ (Hosana)
 • rytmizace, hra na hud. nástroje – práce s dřívky, paličkami, pokličkami
 • hudební hádanky „Poznej koledu, vánoční píseň podle melodie“, zazpívej si se mnou
 • zpívání koled s doprovodem
 • poslech koled na CD, zapamatování textů a melodie
 • společné muzicírování – Stojí vrba košatá, Vánoční zvoneček, Byla cesta, Tichá noc, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši

Předmatematické činnosti

 • porovnávání – stupňování (malý, větší, největší, krátký, dlouhý, nejdelší,…) na předmětech u nás doma
 • skládání hlavolamů, tangramy, sestavování obrazců dle předlohy – rostříhaná pohlednice
 • početní představy 1- 6 – svíce na stromečku, vánoční ozdoby, spočítej je
 • vyrábění opakovaných vzorů – vánoční řetěz na stromeček – opakuje se za sebou určitý tvar (předkreslit kruh, čtverec, obdélník, srdíčko)
 • počítání baněk na stromečku podle barev – nakreslit, potom počítat kolik je které barvy
 • počítání oveček v Betlémě – (1- 6)

Předčtenářské činnosti

 • práce s různými obrázky, skládání rozstřihaných obrázků (pravidelně i nepravidelně rozstříhané)
 • hledání obrazců v liniích – co vidíš za obrázky, pojmenuj (zakreslit 3 různé jednoduché obrázky přes sebe, dítě hledá, co je tam) – zvoneček, stromeček, baňka, apod.
 • hledání rozdílů, hledání dvojic – najdi 2 stejné stromečky
 • práce se slovy, přepis slov – Vánoce, nadílka, stromeček, rodina
 • hry s písmenky – sestavování jmen dětí, slov dle předlohy, vyhledávání podobných písmen, tvarů
 • PL – hledání nesmyslů, zdůvodnění – sluníčko na podlaze, kos v autě, hranaté kolo od autíčka, šála v létě, apod.
 • používání předložek – kos sedí na stromě, pes je v boudě, stromeček roste v lese, …

Pracovní listy + grafomotorika

 • PL pro předškoláky – nakresli své přání do domečku
 • uvolnění ruky pro předškoláky – točení krabiček od sýrů L a P, oběma rukama
 • vánoční stromečky – spoj dohromady, co je stejné
 • vystřihni vánoční ozdoby, vymaluj, nalep – předškoláci
 • nakresli vaši rodinu o Vánocích

Pobyt venku

 • pozorování vánoční výzdoby ve městě, návštěva Masarykově náměstí
 • vycházky do okolí MŠ, pozorování sněhové nadílky, tajícího sněhu
 • pozorování měnící se přírody, zimní počasí, rozhovory s dětmi o zimě

Experimenty

 • hmatová hra – Hádací krabice, hádání předmětů dle hmatu – Co je to za překvapení? – vyrob si doma překvapení a hádej, co držíš v ruce se zavázanýma očima
  
vytvory a pomucky stolni hry hry pohybova vychova papirove vytvory experimenty a pokusy 4 roky : hadaci krabice 150x150 Hádací krabice (experiment)

zima-vanoce-domecek