Vážení rodiče, po ukončení karantény dítěte je nutné při návratu dítěte do MŠ vyplnit tiskopis Čestné prohlášení o ukončení karantény nebo Čestné prohlášení po pozitivním testu na Covid 19.  Také Vás žádáme, v případě, že dítě absolvovalo PCR test o předložení výsledku neg. testu (sms zpráva v mobilním telefonu, která Vám přišla z laboratoře) a přepsání termínu výsledku do Čestného prohlášení o ukončení karantény tímto způsobem.

Ukončení karantény se řídí Metodickým pokynem hlavní hygieničky České republiky.

Obecně platí, že karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

  • po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který byl absolvovaný 5. – 7. den od posledního kontaktu a nevyskytují se zdravotní obtíže (návrat do školy nejdříve 8. den)
  • po 14 dnech v případě, že se RT-PCR test neabsolvoval (návrat do školy nejdříve 15. den)

Děkujeme za spolupráci.