Na základě sdělení plavecké školy se ruší plávání v tomto pololetí a přesunuje se na pololetí druhé. Plavecký výcvik předškoláků začne od 4. 1. 2022.