Dne 18.8. od 15.15 hodin se uskuteční na zahradě MŠ schůzka se zákonnými zástupci dětí, které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2021 ( bez přítomnosti dětí). Vezměte si prosím zápisník a tužku, připravte si dotazy. Účast na schůzce je nutná, potřebujeme předat informace a tiskopisy potřebné k nástupu dítěte do mateřské školy.

Jak ulehčit vstup dítěte do školky - MŠ Síbova, Bílina