Informace pro rodiče přihlášených dětí:

Vážení rodiče,

úplata za školné v době náhradního provozu v MŠ Větrná a MŠ Lomená je stanovena na částku 135,- Kč. Tato částka bude splatná po ukončení provozu a vyúčtování stravného prostřednictvím Vaší kmenové mateřské školy v měsíci srpnu.

Děti odhlašujte nejpozději do 7,30 hod. a to na tel. číslech:

MŠ Lomená      572 578 247

MŠ Větrná        572 434 439

Školní jídelna   572 434 415

Ve vestibulu jednotlivých mateřských škol budete informováni o zařazení dětí do tříd.

Děkujeme za spolupráci