Dne 18.6. přijde do naší mateřské školy v dopoledních hodinách kouzelník Jiří Hadaš. Vstupné hradíme z fondu rodičů.

Kouzelník a zvířátka