22. 3. – 26. 3.

Týdenní téma: Vrby se nám zelenají

Hudební činnosti

Zazpívejte si písničku i s doprovodem a podívejte se na ztvárnění písničky šikovnou paní učitelkou
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=k82XH-NBolY

Tanec k písni
Na jaře, na jaře,                                                       ruce v bok, podřep vpravo, vlevo,
čáp jede v kočáře.                                                   dvakrát klapnout rukama jako čáp
Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.                       ruce v bok, poskočit, dupnout, poskočit
Čáp veze sluníčko,                                                  ruce vzhůru, natočení vpravo, natočení vlevo
točí se kolečko.                                                        pomalá otočka
Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.                       ruce v bok, poskočit, dupnout, poskočit

Písnička k poslechu Jaro dělá pokusy – kdo umí, zpívá https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
Doprovod písně hrou na tělo – tleskání, pleskání o stehna, nebo na hudební nástroje – vařečky, hrnce, lžička o skleničku
Tip: vyrobte si domácí hrkátko – různé suché potraviny (čočka, hrách, fazole, těstoviny nebo rýže) ve skleničce, obal od kinder vajíčka, plechová krabička, …

Křesťanské písně
Zář tváře tvé https://youtu.be/2ClBo5Gje9A
Čistá jak studánka https://youtu.be/DwrTyOVVj1I

Příběh z evangelia


Zamyšlení nad evangeliem

Úkol k příběhu

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Nakresli, jak by podle tebe měl vypadat první jarní den
 • Vyrábění „Morany“ (Mařeny, Mořeny) – symbol zimy – klacky upevníme k sobě ve tvaru kříže, hlavu vyrobíme z bílého prostěradla (papíru) a děti ji vycpou slámou nebo zmačkaným novinovým papírem, na hlavu namalujeme černě oči, nos a zuby, Moranu oblečeme do starých šatů, vycpeme a ozdobíme ji barevnými knoflíky, které děti přišijí (knoflíky na základě porovnávání třídíme do skupin podle barvy a velikosti, vyhledáváme stejné knoflíky) – dobrovolné
 • Otisk končetin, dotváření podle fantazie nebo podle obrázku níže
 • Procvičení stříhání

Sadba osení – pozorování růstu do Velikonoc

Budeme potřebovat: substrát, nádobu, ve které budeme pěstovat, obilí, nejlépe ječmen, klíčí rychleji. Můžeme zkusit také pšenici, později můžeme zasít také řeřichu nebo čočku, která má krásné lístky. Navíc si vypěstujeme i dobrou zeleninu do salátu (nakrájené mladé rostlinky čočky chutnají také výborně).

Postup: Pokud máme nádobu bez odtokových otvorů, dáme nejdříve drenáž, potom substrát a ten dobře prolijeme. Na substrát nahusto vysejeme obilí, zasypeme vrstvičkou substrátu a tu dobře přimáčkneme. Nakonec provlhčíme střičkou, ať si substrát konvičkou nesplavíme ze semínek dolů.

Podmínky: Čím tepleji a čím více světla, tím rychleji nám osení poroste. Pokud máme pocit, že nás předbíhá, odneseme jej do chladna. Aby porost byl pevnější, můžeme ho na noc dávat do chladničky. Díky chladu a krátkodobé dokonalé tmě rostlinky zesílí. Substrát musíme držet provlhčený, z počátku jej můžeme překrýt fólií.

Experiment – Tajemný obrázek

Potřeby:

 • bílý papír
 • mléko
 • sklenička + štětec
 • žehlička (lze nahradit jiným tepelným zdrojem – např. el. trouba, svíčka …)

Postup:

Trošku mléka nalejeme do skleničky a štětcem namalujeme obrázek. Obrázek necháme uschnout. Tím se obrázek stane neviditelným.

Suchý obrázek jsme vložili do přehnutého pečícího papíru.

Žehličku jsme rozehřáli na nejvyšší stupeň a pomalu přejížděli přes pečící papír.

Mléko papír chemicky změnilo, a proto papír v narušených místech začne hořet (hnědnout) dříve a obrázek se zviditelní.

Jazykové a literární činnosti

První jarní den
Eva Hurdová

V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, ale i zvířátka. Tentokrát ale jarní počasí, po kterém všichni touží, nepřichází. Na některých stromech a keřích se už sice objevily pupeny, ale na mnoha místech ještě leží sníh a ani bílým kvítkům sněženek se nedaří proniknout skrz sněhovou peřinku.
Na dnešní první jarní den se těšil i kocourek Mourek. Leží doma v teple u kamen a zklamaně se dívá ven. Z šedivých mraků se snášejí k zemi bílé sněhové vločky.
„Mňau, sluníčko, kdepak jsi? Proč se schováváš za mraky a nehřeješ? Dnes je přece první jarní den a já jsem se těšil, že budu ležet venku na lavičce v teple tvých slunečních paprsků. A místo toho se ohřívám u kamen.“
Ale sluníčko nic, ani z mraků nevykouklo. Také pejsánek Hafánek je smutný.
„První jarní den by přece měl být doopravdy jarní, ozářený sluníčkem, ne zasněžený. Místo pobíhání po rašící travičce se schovávám před chumelenicí sněhových vloček do boudy. To nám jaro nějak divně začíná. Haf, haf, sluníčko, kde jsi? Proč nesvítíš a nehřeješ?“
Ale sluníčko zase nic, ani z mraků nevykouklo. I vrabeček Drobeček se diví.
„Takhle jsem si první jarní den nepředstavoval. Chtěl jsem hledat něco dobrého k snědku na sluníčkem vyhřáté trávě a zemi, a místo toho poskakuji ve sněhu. Pí, pí, sluníčko, zasvi aspoň maličko.“
Ale sluníčko zase nic, ani z mraků nevykouklo. Spí a hlásky Mourka, Hafánka ani Drobečka neslyší.
Najednou se však sluníčko ve své nebeské postýlce zavrtělo.
„Co se to děje? Co to slyším? Kdo mě to budí?“
Sluníčko začalo pozorně poslouchat a uslyšelo písničku:

„Hřej, sluníčko, hřej,
hory doly krej.
Povyskoč si výše,
na té naší střeše,
kolo udělej.“

A hned po písničce zaznělo říkadlo:

„Vyjdi, vyjdi, slunečko,
na makové zrnečko.
Vyjdi, vyjdi na kopeček,
uvidíš tam pět oveček
a šestého berana
se zlatýma rohama.“

Sluníčko odstrčilo mraky, aby vidělo dolů na zem. Dívalo se, odkud jsou hlásky, které slyší. Uvidělo a uslyšelo, že to jsou hlásky dětí z mateřské školy. I když to venku vůbec na jaro nevypadalo, děti přece jen svým zpěvem, tanečkem a říkadlem první jarní den vítaly.
Právě se držely v kruhu za ruce, chodily po kruhu a zpívaly:

„Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama.
Hu, hu, hu,
jaro už je tu.“

„Propáníčka, děti zpívají, že jaro už je tu, a já spím, místo abych pěkně jarně svítilo a hřálo. Hned to musím napravit.“
Sluníčko odsunulo mraky ještě víc a začalo svítit a hřát tak, jak to má na jaře být. Sníh začal tát a všichni se s radostí dívali na modrou oblohu a libovali si: „To je krásný první jarní den!“

Otázky k příběhu:

 • Jak by měl vypadat první jarní den? Zkus povyprávět a namalovat
 • Jakou znáš písničku nebo básničku o jaru? Jakou další písničkou můžeme jaro přivítat?
 • Co se ti na jaru líbí? Co nám jaro přináší? Co se venku změní, když přijde jaro?
 • Hudba pro jaro – zkuste vytvořit melodii na zvonkohře nebo xylofonu, děti improvizují a zkouší popsat, co v melodii slyší (prší, motýlci létají, sluníčko hřeje, vytvořila se duha, květiny kvetou…).

Básnička
Přišlo jaro
Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá.
První roste sněženka, malá bílá květinka.
Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček.
Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. 

Vymýšlejte s dětmi jarní rýmovačky.
kytička – včelička
máček – ptáček
kočička- holčička
kluk – buk apod.

Poznávací a rozumové činnosti

 • Všemi smysly vnímat blížící se jaro
 • Úkoly
  • Najdi sedmikrásku, sněženku, žížalu, ptačí hnízdo
  • Dotkni se –  kůry stromu, trávy, kamene
  • Poslouchej –    zpěv ptáků, šumění stromů
 • Hmatové pexeso – pomůcky – šátek, dvojice předmětů
 • Dětem zavážeme oči. Do prostoru před dítě umístíme dvojice shodných předmětů (kamínky, kostky,korkové zátky, krabičky..). Úkolem je pouze pomocí hmatu najít shodné dvojice
 • Co nám přináší jaro? (více sluníčka, první jarní kytičky, probouzení pupenů, zpěv ptáků…)
 • Otázky a odpovědi – rodič se ptá – dítě odpovídá

Poznávání jarních květin

předškoláci vytleskají květinu na slabiky, znázorní počet (využijte těstoviny, malé hračky, pastelky, …), u všech určete počáteční hlásku, u květin v prvním řádku i koncovou

Předmatematické představy

 • Procvičování pojmů – před, za, na ,pod, vpravo, vlevo
 • Dej hračku na židli, pod židli, za židli, vedle židle vpravo, vedle židle vlevo
 • Porovnávej velikosti: menší X větší (strom, kámen, květina, list, mrak, hračka, ovoce, zelenina, …), více X méne (polévky, brambor, hraček, oblečení, …)
 • Řazení podle velikosti – kostky, panenky, autíčka, …

Pohybová činnost

 • Venku na zahradě běhání, poskakování o jedné noze, běh mezi stromy, zdolávání přírodních překážek
 • Házení a chytání míče obouruč, velký i malý míč, vyhazování, kutálení
 • Skákání „panáka“- můžete zapojit i rodiče
 • Házení kamínků na cíl – kdo hodí nejdál
 • Vytváření cestiček, chodníčků z klacíků, dřívek, kamínků, využití přírodních materiálů (šišky, peříčka, ulity od šneků…)
 • Tip: Cvičení na malém prostoru: https://youtu.be/MkCDxzBW5BY

Pracovní listy

Správné držení tužky při rozvoji grafomotoriky

U dětí je velice důležité dbát na správný úchop tužky/pastelky/voskovky apod. Jestliže dítě nebude mít zafixované správné držení tužky (tzv. špetkový úchop, uvolněné prsty, zápěstí, rameno), může mít při psaní, kresbě či malbě bolesti nebo křeče prstů, zápěstí, ramene, tím se zpomalí tempo při psaní, nebude ve škole stíhat, a to vše vede ke zbytečnému stresu. Proto se pojďme společně podívat, jak se má správně držet tužkaTužka je položena na posledním článku prostředníčku. Shora ji přidržuje bříško palce a ukazováčku. Horní konec směřuje do oblasti mezi ramenem a loktem. Tužku nedržíme příliš nízko, mezi hrotem a prsty by měla být mezera asi 3 cm. Na tužku netlačíme.

Nejvhodnější jsou trojhranné tužky (pastelky, voskovky). Jestliže nemáte trojhranné tužky, je možné dokoupit nástavec.

Při psaní je velice důležité správné sezení. Chodidla by měla být opřena o zem, aby byla zajištěna stabilita. Psací deska by měla být asi do půli hrudníku, tělo je mírně nakloněno dopředu, ale neopírá se o desku stolu. Jedna ruka drží tužku, druhá je položena na stole rovnoměrně s hranou stolu a přidržuje papír.