15. – 19. 3. 2021

Týdenní téma: Jaro ťuká na vrátka

Co nového se tento týden naučíme? Tento týden opustíme zimu a přivítáme jaro. Naučíme se nové básničky, písničky, budeme pozorovat klíčení semínek, změny v přírodě a také se seznámíme s prvními jarními kytičkami.

Poznámka: Aktivity se symbolem aktovky jsou určeny pro předškoláky, mohou si je však vyzkoušet i mladší děti.

Pohybové činnosti

Poznávací a rozumové činnosti

 • Návrat ptáčků z teplých krajin. Kteří ptáčci se vrací z teplých krajin? Zkus je pojmenovat podle obrázků (obrázky – příloha níže).  
 • První jarní květiny – sněženka, bledule, narcis, krokus, sedmikráska, fialka, petrklíč, narcis, krokus – vytleskej slovo na slabiky, urči první a poslední hlásku ve slově.
 • Jak se mění počasí s příchodem jara? Zkus popsat rozdíly mezi jarním a zimním počasím.
 • Jaké oblečení nosíme na jaro?
 • Hledání rozdílů na obrázku
 • Práce na zahradě: Co se dělá s příchodem jara na zahradě?
  • Příprava půdy před výsadbou zeleniny, keřů a stromů. Půdu je třeba prokypřit, aby se dostalo k semínkům více kyslíku. Co ke kypření použijeme?
  • Na polích můžeme vidět zemědělské stroje, které pole hnojí.
  • Vyhrabáváme trávník, aby byl pěkně zelený.
  • Ořezáváme keře.
  • Sázíme okrasné květiny na skalku.
  • Zkus pojmenovat zahradnické nářadí na obrázku.
Vlaštovka obecná
Jiřička obecná
Čáp bílý
Kukačka obecná
Skřivan polní

Jazykové, literární a dramatické činnosti

Sněženka a sluníčko
Na jaře taje sníh, země se budí,                     z lehu na zemi se zvedáme
sněženka vykoukne: „Brr, to to studí.“         turecký sed, třeseme se zimou
Sluníčko, sluníčko, zima je velká,                 klek, prosíme rukama
ještě se nevzbudí ani ta včelka.                     klek, rozpažíme ruce
Slunce se usmálo, pomalu hřeje,                   do stoje, rukama napodobujeme paprsky
na celou přírodu se už jen směje.                  poskoky snožmo

Semínko
V zemi malé semínko                                    dřep
spinká jenom malinko.
Když sluníčko zasvítí,
začne pěkně klíčiti.                                        pomalu zvedají ruce nad hlavu
Klíčí stále výš a výš,                                      zvednout se do stoje
až poupátko uvidíš.                                        ruce sepnuté nad hlavou
A pak z toho poupěte
nádherný květ vykvete.                                  roztáhnout ruce

Pranostiky Nejprve zkuste dětem vysvětlit, co je to pranostika. Pranostika je lidová průpovídka obsahující předpověď, počasí nebo nějakou životní zkušenost.


Na svatého Řehoře čáp letí od moře.
S jarem k nám začínají přilétat ptáčci z teplých krajin, kteří by tu přes zimu zmrzli. Konkrétně čápi by se měli podle pranostiky vracet v den, kdy slaví svátek Řehoř, tedy 12. března.
Předneste si pranostiku v různých odstínech – šeptem, hrozivě, nahlas, bez hlasu – pouze přehnané pohyby úst, postupně zesilujte nebo zeslabujte.

Doprovod k pranostice – hra na tělo: Využijte vlastní tělo jako hudební nástroj, můžete vymyslet vlastní hru na tělo, fantazii se meze nekladou.

D – dupnutí
T – tlesknutí
P – plesknutí (o stehna)


Na       sva – té – ho               Ře – ho – ře               čáp       le – tí              od        mo – ře.
D         D         P    P                T      T      D                 T         P     P               D         T     T       

Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Březen je měsíc, kdy se láme zima a začíná jaro. Sluníčko už začíná šimrat svými paprsky, ale jsou většinou velmi nesmělé. Co znamená, že si zalezeme za kamna a v dubnu tam ještě budeme? Můžeme si to vyzkoušet. Děti si mohou poskládat kamna z kostek. Aby si mohly v peci zatopit a ohřát se, musí si ještě nanosit dříví na otop.

Jarní rýmované hádanky
Motivace: Zkuste se dětí zeptat, co se jim vybaví, když se řekne slovo jaro.

Malá kytka celá bledá
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule
rozkvétají (BLEDULE)

Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má klíč.
Copak je to? (PETRKLÍČ)

Každý na to kouká, civí.
Na jaře se dějí divy –
rozkvete vždy jeden pán.
Víte který? (TULIPÁN) 

Trojdílná sukýnka
bílá a malinká, nosí ji panenka,
má jméno (SNĚŽENKA)

Předčtenářské činnosti
Obrázkové čtení – děti doplňují slova místo obrázků

Příběh První sněženka

Porozumění příběhu
Co si přála Sněženka?
Splnilo se jí to?
Když pak měly děti najít sněženku, našly ji?
A proč ji nenašly?
Byla pak smutná, když jí déšť smyl všechny barvičky ze sukénky?

Výtvarné činnosti
Sněženka
Pomůcky: měkký bílý papír, barevný papír, pastelky, nůžky, lepidlo
Postup: Z bílého papíru vytvoříte květ tak, že vystřihnete čtverec, přeložíte ho na trojúhelník a oba jeho boční cípy přehnete.
Květ nalepíte na barevný papír a pastelkami domalujete stonek a vázičku.

 • Modelování květin z plastelíny (můžete si vyrobit domácí modelínu).
 • Navrhni vlastní květinu – kresba pastelkami, voskovkami, vodovými barvami.
 • Poskládej květinu z luštěnin nebo z těstovin, které doma najdeš.
 • Zkus malovat do mouky, kterou ti maminka nebo tatínek nasype na plech.
 • Beruška z krabičky od sýra – http://www.sikovny-cvrcek.cz/beruska-z-krabicky-od-syra
 • Pomůcky: kulatá krabička od sýry, červený a černý papír, nůžky, lepidlo, černý fix, kružítko/mince  

Hudební činnosti

 • Abeceda to je věda – Dáda Patrasová https://www.youtube.com/watch?v=nGh_6zpF64A
 • Zkuste vymyslet co nejvíce slov na jednotlivé hlásky (každý den vyberte například dvě)
 • Zazpívej si s rodiči píseň Travička zelená. Popros maminku, aby ti dala dvě vařečky, můžeš písničku zrytmizovat.   
 • Zazpívejte si křesťanskou písničku Je krásné být Božím dítětem https://youtu.be/6PW_3q1gO_Q
FezqcybS3Je8FOzMsoQAwpzrZ60MVUzTZIQQY_JsVvyol7O0AZl4VpWyaLNpegjgQ0xR-Oyp1SFCJW0Kt0LYyCO-bzGOCJfzF7LMXDeE (295×512)

Předmatematické činnosti

Ze špejlí, párátek, dřívek poskládej geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník:
a) Sestav z dřívek nejmenší čtverec. Kolik dřívek jsi potřeboval?
b) Sestav z dřívek větší čtverec. Kolik dřívek jsi potřeboval?
c) Sestav z dřívek nejmenší možný trojúhelník. Kolik dřívek jsi potřeboval?
d) Sestav z dřívek obdélník. Kolik dřívek jsi potřeboval?
e) Sestav z dřívek větší obdélník. Kolik dřívek jsi potřeboval?
f) Udělej z pěti dřívek dva trojúhelníky.
Popros maminku, aby ti dala několik mrkví, pokus se je nejprve seřadit od nejmenší po největší a poté od největší po nejmenší.
Podívej se kolem sebe, jaké geometrické tvary mají věci u vás doma? Najdeš kruh? (např. stůl, talíř, okno, postel, tvoje hračky, zrcadlo)

Experimentální činnost

Sejeme řeřichu, pažitku
Pomůcky: tácek, vata, květináč, hlína, voda, semínka
Děti se starají o vlhčení těchto semínek a pozorují, jak semínka začínají klíčit.
Až bude řeřicha dost vysoká, můžete ji nastříhat na chleba a udělat s dětmi malou ochutnávku.

Výtvarné kouzlo: papírové květy, které se rozvíjejí
https://www.i-creative.cz/2016/03/29/vytvarne-kouzlo-papirove-kvety-ktere-se-rozvijeji/
Pozorujte, jak se budou květiny rozvíjet a zazpívejte si třeba písničku „Rozvíjej se
poupátko.“
Pomůcky: bílé papíry, pastelky, nůžky, nádoba s vodou, kružítko 
Postup: Nejprve udělejte kružítkem kružnici, do které poté namalujete květinu. Její okvětní lístky by měly být všechny stejně dlouhé. Květinu vystřihněte. Okvětní lístky skládejte směrem ke středu tak, jak se květina zavírá. Položte květinu na hladinu vody a pozorujte, co se bude dít.

Pobyt venku

 • Na procházkách pozorujte první jarní květiny, pučící keře, stromy.  
 • Jarní procházka s úkoly:
 • Podívej se na oblohu a řekni, jaké je počasí.
 • Obejmi strom.
 • Zaposlouchej se. Slyšíš zpívat ptáky? Zkus napodobit jejich zpěv.
 • Najdi první jarní kytičku.
 • Najdi klacík a zabodni ho do hlíny.
 • Ukaž na něco zeleného.
 • Ukaž co: leze, plave, létá
 • Najdi zvířátko, které je menší než tvůj palec.

Edukační stránky na internetu
ČT Eduhttps://edu.ceskatelevize.cz/video/339-travicka-zelena?vsrc=predmet&vsrcid=priroda
Anglická píseň pro nejmenší – Super Simple Songs https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI


Pracovní listy

e4c9f9d55fbc01a9e1acfe969d729e35.jpg (2516×3548)