Vážení rodiče, z důvodu epidemiologické situace a uzavření MŠ se nemůžeme společně setkávat, momentálně nelze ani společně realizovat Edukativně stimulační skupinky. Proto se Vám snažíme přiblížit, jak s dítětem pracovat doma. Uvedený manuál Vám pomůže splnit daný úkol v této 6. lekci. PL dáváme přílohou. Ve složce má dítě připravené další PL v rámci distanční výuky, které si může ve volných chvílích doma zpracovat. Neplňte vše najednou, dítě by bylo přetížené, úkoly rozložte na delší časový úsek. Máte připravenu také složku s grafomotorickými cviky, platí totéž. Vše dělejte raději postupně, pomalu, procvičit každý cvik několikrát. Není cílem, splnit vše najednou a děti zahltit, znechutit. Vše zakládejte do složky dítěte, přinesete po otevření MŠ ke kontrole. O dalších materiálech Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy. Složky jsou připraveny na stolečku v krčku před vchodem do naší budovy, označeny jménem dítěte. Každé dítě má jiné materiály, někdo ESS už absolvoval v minulém roce. Nezdržujte se, prosím zbytečně v prostorách MŠ a dodržujte hygienická opatření (dezinfekce rukou a respirátor). Děkujeme za spolupráci. Přejeme celé Vaší rodině pevné zdraví.

Nálepka Pixerstick Britská modrá kočka - kreslené ilustrace • Pixers® •  Žijeme pro změnu