1. – 5. 3. 2021

Týdenní téma: Život ve městě, na vesnici

Básnička k naučení

Domečky
Jeden domek stojí tady,
druhý támhle u zahrady,
třetí, čtvrtý u rybníka,
pátý, šestý u lesíka.
Tady jich je nejvíce,
skoro celá vesnice.

Hádanka
Tašky nosí bez reptání,
před deštěm nás hlídá, chrání,
a tak každý stavbař spěchá,
na domě ať už je …….! (střecha)

Pohybová chvilka

Střecha
Střecha to je klobouk domu,
(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou)
ještě komín patří k tomu,
(stoj + ruce připažené)
protože dům bez střechy,
(stoj rozkročný + ruce spojené nad hlavou)
moh’ by dělat neplechy.
(poskoky snožmo)

Procvičení a uvolnění prstů, zápěstí, ramene

Pekla vdolky z bílé mouky, kroužení zápěstím
sypala je perníkem, špetka 3 prstů + sypání
dávala je Honzíčkovi hod pravou a levou rukou
otevřeným okýnkem. znázornit okýnko

Hra s pískovničkou a pískovou krabicí

Např. do krabice od bot, do pekáče… nasypete krupici, nebo hrubou mouku a kreslíte spolu s dětmi prstíkem podle fantazie, nebo připravíte kartičky, na které nakreslíte jednoduché tvary, kresby a ty děti kreslí podle vzoru do mouky.

Další náměty na rozvoj jemné motoriky:

 • přebírání luštěnin – fazole, čočka
 • zapínání, rozepínání knoflíků
 • navlékání korálků

Rozvoj matematických představ:

 • počítání luštěnin, porovnávání hromádek, číselná řada 1-20
 • počítání hraček
 • porovnávání velikosti hraček, řazení (od nejmenší po největší)
 • hra s hračkami – pojmy první, poslední, před, za, nad, pod, vedle, vlevo, vpravo

Popis obrázku život na vesnici, zimní radovánky (rozvoj slovní zásoby, komunikace), procvičujeme také pojmy před, za, vedle, vlevo, vpravo, nahoře, dole, …

Popis obrázku život ve městě, porovnání obrázků, rozdíly město X vesnice

Další náměty pro rozvoj řeči, komunikace a předčtenářských schopností:

 • Poslech pohádky, práce s pohádkou – rozhovor o čteném: jaké postavy se objevily v příběhu? Co se stalo?
 • Převyprávění příběhu vlastními slovy
 • Sledování čteného – zleva doprava
 • Vyprávění příběhu podle ilustrací

Píseň

 • Nácvik a zpěv písně
 • Rytmizace – tleskání, pleskání do stehen, využití vařeček, pokliček, příborů, …

Křesťanská píseň

Římskokatolická farnost » Kapela – Mikuláš a Vánoce
 • Tuto píseň je možné doprovodit ukazováním: „celý den“ ukázat rukama, „andělé“ mávat křídly, „bdí“ vyhlížení, … dle fantazie

Tvoření města
Potřeby: ruličky od toaletního papíru, barevné papíry, nůžky, lepidlo

Tip na cvičení s dětmi

https://www.youtube.com/watch?v=SEz_QtgSIOM

 • Dále můžete s dětmi tancovat na hudbu, opakování pohybů, taneční improvizace, tanec na vážnou hudbu

Pracovní listy