Vážení rodiče, máme hlášené dne 15.2. pozitivně testované dítě na nemoc Covid – 19. Rodiče dětí, které byly s tímto dítětem v kontaktu, byli bezprostředně informováni vedoucí učitelkou a byly jim předány potřebné informace. Kontakty na zákonné zástupce dětí byly předány KHS, která Vás bude informovat o dalším postupu a karanténě dítěte. Sledujte, prosím webové stránky mateřské školy, kde se dozvíte další potřebné informace. Před nástupem dětí do mateřské školy podepíše rodič Čestné prohlášení o ukončení karantény dítěte, která mu byla nařízena ošetřujícím lékařem dítěte nebo pracovníkem KHS. Před nástupem dítěte pozitivně testovaného na Covid, podepíše zákonný zástupce Čestné prohlášení o prohlášení dítěte za zdravého po pozitivním testu na Covid 19. Tiskopisy si vyzvednete v den nástupu u třídní učitelky. Pokud potřebujete další informace, volejte na mobil 739488424 – vedoucí učitelka Alena Vrtalová. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.