Tematický blok:  Stvoření
Období realizace: 9.11. – 13. 11. 2020
Podtéma:  Příroda (obloha, voda, vzduch, země, hory)

Návrhy činností na doma:

 • cvičení s bubínkem, rytmizace, běhání, střídání chůze, chůze po nerovném terénu, poskakování jedné a druhé noze, snožmo, chůze po špičkáxh, dřepy, lezení, chůze pozpátku – na raka, válení sudů
 • relaxace při relaxační hudbě a mluveném slově – na výletě v horách, u moře
 • PH „Na kamzíky“ – na honěnou
 • „Na horolezce“ – cvičení na žebřinách, lezení na vrchol, cinknutí do zvonečku
 • hry s padákem – moře se vlní, přelévá, houpá lodičku – doma se šátkem a maminkou, tatínkem
 • chůze po obruči, laně – procvičení nožní klenby
 • házení na cíl – míčky, šišky na procházce do koše horním obloukem na cíl
 • Běží myška po strništi – rušná část s reakcí ne změnu tempa, PH „Na Palečka a obra“ – hra s míčkem, posíláte si malý a větší míček
 • PH „najdi zvoneček“- reakce na sluchový podnět- kde zvoneček zvonil, dítě se nedívá, otáčí hlavu za zvukem (může mít zavázané oči)

Poznávací a rozumové činnosti

 • pojmenování dnů v týdnu, měsíců, ročního období, hádanky
 • pexeso – hledání dvojic – hory, poušť, moře
 • zjišťování informací z internetu, knih, encyklopedií ve spolupráci s rodiči (kde jsou velké hory, poušť, moře)
 • pozorování počasí venku, porovnávání s obrázky v knížce, na internetu
 • práce s pískovničkou a pískovým stolem (doma nasypte dětem krupici nebo hrubou mouku do pekáče, děti si hrají kolíkem, malují prstíky do písku – vytváření krajiny za využití přírodnin (šišky, šípky, větvičky, žaludy, kaštany, listí a jiné plody, kamínky)
 • třídění Co kde je, jak to vypadá, podmínky k životu na souši, ve vodě, na horách – encyklopedie
 • světadíly – prohlížení v encyklopediích + putování letem světem
 • přiřazování konkrétních názvů, ukázky, rozhovory s dětmi
 • kdo kde žije, co je zapotřebí k životu, seznámení s podmínkami k přežití na poušti, ve vysokých  horách, na moři
 • poslech  – opakování básničky „Stvoření“, nácvik – st.děti
 • básnička Podzimní – nácvik

       Obloha je šedivá,
       jak kožíšek myšky,
       veverky si na zimu
       schovávají šišky.
       Listí už je na zemi,
       dělá cesty zlaté,
       po nich podzim přichází:
       “Tak, tady mě máte!”

 • rytmizace – dešťové kapičky, pleskání do kolen a tleskání prsty do dlaně
 • pranostiky – listopad – kniha pranostik, povídání o měsíci listopad, co se děje v přírodě
 • Kimova hra – co chybí, zapamatuj si a řekni (děti mají 3-6 předmětů na prohlédnutí, potom je zakryjte šátkem, tajně odneste 2 předměty, děti hádají, co chybí. Hru obměňujte, příp. přidejte více předmětů, pokud je dítě úspěšné
 • dechová a artikulační cvičení, procvičení mluvidel, hry na vítr, větřík, vichřici, bručíme jako medvěd, chrochtáme jako prasátko, mlaskáme jako koník, zkoušíme říct jazykolamy – Vlky, plky, opakujeme rychle za sebou
 • foukání bublifuku – vyfoukáváme bubliny, foukání brčkem do vody
 • nakresli, co jste dělali o víkendu s rodinou
 • co nosíme v dešti – vhodné oblečení na podzimní výlet do lesa – jaké?
 • život a rostliny na poušti, v horách, ve vodě – dle fantazie dětí, na základě podkladu v knize můžete některou namalovat, nakreslit
 • práce s odpadovým materiálem, přírodninam – vyrobte si krajinu nebo ji namalujte a dodělůejte detaily z přírodnin
 • třídění semínek, pecek, šípků, kaštanů – manipulace s nimi, procvičení jemné motoriky
 • zapouštění do mokrého podkladu – voda, hory, poušť – zeměkoule
 • omalovánky pro nejmladší děti – různá témata (hory, voda, vzduch)
 • stříhání, lepení z papíru
 • modelování z plastelíny, vlnky na moři, hory
 • zpěv písní s křesťanskou tématikou „Kdo stvořil“, „Žabka“, „Muž moudrý stavěl dům svůj na skále, na písku“ – opakování
 • opakování písničky „Slunce v rose“, „Cvrček“, „Už usíná tráva“
 • rytmizace, hra s Orfovy hud. nástroji, práce ve skupinkách, hry s kamínky, vyťukávání, hrkání do rytmu na přesýpací vajíčka
 • procvičení matematických představ – více, méně, stejně – počty od 1-6
 • posloupnost – co jíme ráno, v poledne, večer, jak se oblékáme na doma, ven, jaký je v oblečení ven a na doma rozdíl? Jak vrstvíme oblečení?
 • hledání v encyklopediích, porovnávání, vyprávění u knihy, obrázků
 • porovnávání velikostí pastelek, jednotlivých oblečení – medvídkova maminka, tatínek, malý medvídek
 • hledání obrázků se změnami počasí, hor, pouští, vody, moře – pexeso, did. hra – počasí a souvislosti
 • doplňování písmen, vyhledávání písmen dle vzoru, sestavování slov dle vzoru – napsané slovo tiskacími písmenky, rozstříhané slovo se stejnými písmenky, dítě skládá dle vzoru stejné slovo – MAMINKA, TATÍNEK, BABIČKA, DĚDEČEK, HORY MOŘE, POUŠŤ..
 • čtení obrázků zleva doprava, malované čtení
 • procvičení fonematického sluchu – hlásky na začátku a konci slov (předškoláci) – jede vláček, kolejáček
 • sluchové pexeso – nqjdi dvojice dle sluchu, porovnej barvy
 • PL pro předškoláky – grafomotorika – mraky, slunce, kopce, hory – malovat uvolněnou rukou se správným úchopem na velký formát papíru
 • uvolnění ruky pro předškoláky – točení ruliček od sýrů, toaletního papíru, válení P a L rukou dopředu a zpět, oběma rukama zároveň
 • PL Počasí – šikmá čára (mrak, déšť)
 • Najdi křečkovi cestu ke klasu – labyrinty
 • pozorování okolí řeky Moravy
 • vycházky do okolí MŠ, Kunovského lesa – pozorování změn v přírodě
 • pozorování měnící se přírody, rozhovory o počasí, rozhovory s dětmi o podzimu, sbírání přírodnin, listí, práce s nimi ve volných hrách
 • pozorování tlejícího listí, práce na zahradě, úklid políček
 • sběr šípků v Mařaticích – výšlap pro starší děti, pouštění draka

Experimentování: frotáž listů (druhá strana)přes průklepový nebo xerox papír voskovkou – listí dáme žilkami nahoru, položíme přes ně papír a přejíždíme voskovkou naplocho. Objeví se struktura listu. můžeme si naskládat také panáčka z různých druhů lístků, pak dokreslíme obličej.

Hmatová hra: ohmatávání a určování dle tvaru předmětu, pojmenování, se zavázanýma očima