Týdenní plán pro předškoláky 2.-6.11.2020

Domů / Aktuality / Týdenní plán pro předškoláky 2.-6.11.2020

Týdenní plán od 2.-6.11.2020 – nápady, co můžete s předškoláky, plnícími povinné předškolní vzdělávání doma dělat.

Téma: Stvoření, podtéma: Světlo, tma, časoprostorové vztahy

 • cvičení – skáčeme z „hvězdičky na hvězdičku“, chůze po obrubníku, po kamenech, apod.
 • relaxace při hudbě a mluveném slově – před usnutím…zklidnění při pohádce
 • PH „Na hvězdičky na obloze“ – na honěnou, běh za maminkou, honička se sourozencem
 • PH „Na slunce a měsíc“ – pokyny běh, chůze, lezení, poskoky -, reakce na signál, zastravit na tlesknut
 • chůze po cestičkách, spolupráce s rodičem – vytváření cestičky z rozstříhaného papíru – proužky , které stříháme z papíru a dáme si je na zem, chodíme po čáře
 • opičí dráha – běh mezi stromy na procházce
 • písnička Slunce v rose – ukazovací za doprovodu písně, kterou děti znají, opakování
 • zavazování tkaniček u bot (předškoláci)

Poznávací a rozumové činnosti

 • pojmenování počasí – hrajeme si na hlasatele, předpověď počasí – souvislé vyjadřování, jak je dneska venkum jak bude asi zítra?
 • pexeso – hledání dvojic, zapamatování si polohy kartičky
 • zjišťování informací z internetu, knih, encyklopedií ve spolupráci s rodiči (prohlížení kalendáře počasí, nakresli svůj vlastní kalendář přírody)
 • hledání informací o podzimním počasí, seznámení s novými pojmy (slunce, měsíc, hvězdičky na obloze, den x noc, co kdy děláme)
 • popis konkrétního počasí venku, části dne, porovnávání s obrázky v knize, na internetu
 • práce s pískovničkou – malování oblohy, slunce, hvězdičky do písku, mouky, pojmenování sluneční soustav
 • obloha, co na ní vidíme, názvy souhvězdí – práce s encyklopedií
 • co můžeme vidět na obloze dalekohledem?

Jazykové, literární a dramatické činnosti

 • poslech – opakování básničky „Stvoření“
 • opakování básničky, „Vezmi žlutou tužku“, „Padá listí“, „Hlína“
 • básnička Dešťové kapičky s vyťukáváním na prstíky – rytmizace
 • pranostiky – listopad, prohlížení leporela s jednotlivými měsíci
 • Čáp a žáby – Tv chvilka s pohybem a říkadlem (nauč se nazpaměť)

V rybníku si cape bílý čáp
A zobákem klape, klapy, klap, klapy, klap,
To je žab, klapy, klap, to je žab.
Ve vodě to žbluňká, žbluňky, žbluňky,
žabák vodu zunká, kuňky, kuňky,
kuňky, kuňky, kuňky, kuňky,
jsou tu tůňky, kuňky, kuňky,
samé tůňky.

 • Čtveřice obrázků – vyprávění příběhu podle děje (v parku, vstávání, večer před usnutím) – snaž se povyprávět, co děláš během dne
 • časoprostorové vztahy – opakování dnů v týdnu, měsíců v roce, ročních období
 • vyprávění pokračování příběhu o Stvoření z Bible a prohlížení obrázků ke Stvoření, převyprávění dětmi, zapamatování děje – 7 rušných dnů
 • DH Poslouchej a zopakuj – opakování vět, zapamatování si krátkého textu, nesouvisejících slov (ml. děti 3 slova, starší děti 5 slov) – rodič vyjmenuje, dítě zopakuje
 • dechová a artikulační cvičení, procvičení mluvidel, hry s jazýčkem, olizování rtíků jako kočička, malování jazýčkem v puse, bublání s vodou, kloktání, vrčení, syčení
 • foukání do lístečku, do bublifuku, do peříčka
 • foukání brčkem do skvrny s barvou

Výtvarné a pracovní činnosti

 • nakresli počasí, které vidíš na vycházce, při cestě do školky
 • co je na obloze – měsíc, slunce, hvězdy – práce s odpadovým materiálem
 • zapouštění do mokrého podkladu – obloha, mráčky, duha, sluníčko
 • práce s pískovničkou – kreslení do písku – dle předlohy, využití hrabátek, rydel, prstíků, kolíků, špejle
 • omalovánky pro děti – různá témata – co je na obloze
 • rytí do voskové techniky překryté tuží – noční obloha (voskovkou na tvrdý výkres namalujeme žlutou plochu, přetřeme řernou tuší, po zaschnutí uděláme další vrstvu a potom vyrýváme hvězdičky, obrázek si vystavíme na nástěnku
 • modelování z modelíny – co je na obloze – měsíc, slunce, hvězdičky

Hudební činnosti

 • zpěv písní s křesťanskou tématikou „Kdo stvořil“, „Žabka“, „Čistá jak studánka“ „Sluníčko lechtá žabky v kalužích“, „Muž moudrý stavěl dům svůj na skále, na písku,..“
 • hry na bubínky – různé rytmy
 • opakování písničky „Slunce v rose“, „Mlýnek stavím na potoce“,“Šněčí závody“, hrajeme s kaštánky, ťukání do rytmu písničky
 • hudební hádanky – Co je to? – maminka zpívá písničku bez textu, jen melodii, děti hádají, co je to za písničku
 • hra na ozvěnu – opakuj po mně

Předmatematické činnosti

 • procvičení matematických představ – více, méně, stejně (hvězdičky)
 • posloupnost – co je dřív (ráno-poledne-večer, dny v týdnu – vyjmenuj, měsíce v roce, roční období, jak jdou po sobě
 • hledání v encyklopediích, porovnávání vzdáleností, ukázka v atlase, jakou vzdálenost musí překonat člověk při cestě např. do Afriky a zpět, práce s globem
 • porovnávání vzdáleností, přenos na proužky papíru, pojmenovávání (krátký, delší, nejdelší, nízký strom, vyšší, nejvyšší, apod.), měření metrem, odhad vzdálenosti – nejst. děti
 • co vidíš, práce s kaleidoskopem – co vidíš, zahrkej a porovnej

Předčtenářské činnosti

 • prohlížení knih, leporel – vyhledávání konkrétních situací a obrázků
 • hledání obrázků se změnami počasí, oblohy, den, noc
 • práce s textem – doplňování písmen, vyhledávání písmen dle vzoru, sestavování slov dle zadání – vystříhej a sestav stejně, jako mám já (jméno dítěte, maminky, tatínka)
 • logiko – nejstarší děti hledají souvislosti (když prší a svítí sluníčko, co se satně? – udělá se duha, apod.
 • PL – čtení piktogramů zleva doprava, čtení obrázků dle pokynu, čti obrázky zleva doprava, slovní diktáty (orientace na ploše – namaluj sluníčko uprostřed výkresu nahoru, strom vlevo dolů, dům uprostřed obrázku, plot vpravo vedle domu,…)
 • hledání stejných dvojic, hledání odlišností na dvou podobných obrázcích, zqakroužkuj rozdíly
 • procvičení fonematického sluchu – hlásky na začátku a konci slov (předškoláci) – co slyšíš za písmenko na začátku slova slunce, obloha, mrak, měsíc, hvězdičky,…
 • vymýšlení slov a pojmů na konkrétní písmenko – vymysli slovo na H,M,L,V,Z,A,K,J,B,S,…

Pracovní listy + grafomotorika

 • PL budou mít děti přichystány ve školce, přijďte si pro ně během týdne
 • střídání prstů – hra na klavír na desce stolu nejprve P rukou a potom L rukou
 • pískovnička s rydly a štětci

Pobyt venku

 • pozorování okolí řeky Moravy
 • vycházky do okolí MŠ, Kunovského lesa – pozorování změn v přírodě
 • pozorování měnící se přírody, rozhovory o počasí, rozhovory s dětmi o podzimu, sbírání přírodnin, listí, práce s nimi ve volných hrách
 • pozorování tlejícího listí, práce na zahradě, úklid políček

Experimentování: pokusy s vodou, barvení, porovnávání hladiny, objemu vody v různě širokých a vysokých nádobách, přelévání, práce s lupou, pozorování struktury listí, písku, šípků – syrové x sušené, pozorování vzorců v kaleidoskopu (co vidíš)

Hmatová hra: ohmatávání a porovnávání různých materiálů, práce s různými povrchy, najdi dvojici stejných materiálů podle zraku a později hmatu (zavázané oči), různé struktury – hmatové lišty