Dne 6.6. bude 6 vybraných dětí reprezentovat naší MŠ na sportovním stadionu. Podrobné informace dostanou rodiče těchto dětí s předstihem.