Dne 20.2. navštíví předškolní děti v rámci pobytu venku ZŠ Za Alejí – dílničky, kde si vyrobí drobné výrobky.