Dne 2.11. navštíví naši MŠ v dopoledních hodinách logopedka a v rámci kontroly depistáže vyhodnotí, zda budou vybrané děti navštěvovat kroužek logopedie v MŠ nebo je doporučí na klinickou logopedii. Vezměte dětem sešity a dejte jim je do skříňky. Děkuji za spolupráci.